[73:1273]

Samet, Nili (2014):

Samet, Nili, The Lamentation over the Destruction of Ur (MC 18). Winona Lake 2014. XI+286 S.

in Ablage kopieren
[73:1273]

Veenhof, Klaas R. (2015):

Veenhof, Klaas R., How to get rid of somebody? A note on ARM 14, 78 and Genesis 37: NABU 2015/12.

in Ablage kopieren
[73:1273]

Veenhof, Klaas R. (2015):

Veenhof, Klaas R., The answer of the cleaner in “At the Cleaner’s” (UET VI/2, 404:27-30): NABU 2015/13.

in Ablage kopieren