[62:128]

Bottéro, J. (2001) [Rezension]:

Bottéro, J., Religion in Ancient Mesopotamia (2001) [61:136]: BCSMS 38 (2003) 63-64 (R. Chadwick); BSOAS 66 (2003) 66-67 (P. Mander); JAOS 123 (2003) 707 (G. Beckman); Mesopotamia 37/38 (2002-2003) 345 (S.M. Chiodi).

Querverweis: 61:136

in Ablage kopieren