[60:292]

Eidem, Jesper and Læssøe, Jørgen (2001):

Eidem, Jesper - Læssøe, Jørgen, The Shemshara Archives 1: The Letters (Historisk-filosofiske Skrifter 23. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab). Viborg 2001. 185 S.+88 Taf.

in Ablage kopieren