[50:81]

Anonymus (Hg.) (1987):

Aşağı Pırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları/Lower Euphrates Project 1978-1979 Activities (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi Yayınları/Middle East Technical University Lower Euphrates Project Publications, Series I, No.3). Ankara 1987.Türk Tarih Kurumu Basımevi, xxiii-309 p., 2 maps, 193 plates. Foreword by Uluğ İğdemir.

in Ablage kopieren