[50:532]

Eren, Mustafa (1988):

Eren, Mustafa, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Boğazköy tabletleri IV/Boğazköy Tablets in the Archaeological Museums of İstanbul IV. Katalog/Catalogue by Harry A. Hoffner, Jr. (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI.Dizi - Sa.27). Ankara 1988. Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0028-6. xlix-74 p. [nos.1-346].

in Ablage kopieren