[48:1797]

Özgüç, Tahsin (1986):

Özgüç, Tahsin, Kültepe-Kaniş, II. Eski yakındoğu'nun ticaret merkezinde yeni araştırmalar. New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu Yayınları V.dizi-Sa.41). Ankara 1986. Türk Tarih Kurumu Basımevi, xxiv-123 p., 63 fig. 8 colour pl. (A-H), 136 lev./pl, 6 plan/maps [Turkish and English Text with separate pagination. — 1-15: Archives and Districts of the kārum at Kanish, Level II: New Observations. 17-21: The Archaeological Context of the Tablets of kārum Level lb. - pl. 58-62: Photos von Tontafeln].

in Ablage kopieren