[48:1298]

Kranjc, Janez (13. decembra 1985):

Korošec, Viktor (07.12.1899-16.11.1985): Naši razgledi. Leto XXXIV, št. 23 (814) 13. decembra 1985, p. 700 (Janez Kranjc).

in Ablage kopieren
[48:1298]

Kranjc, Janez (1986):

Korošec, Viktor (07.12.1899-16.11.1985): Zbornik znanstvenih razprav - XLVI, letnik (1986) 213-214 (Janez Kranjc. Trauerrede anläßlich der Sondersitzung des Fakultätsrates der Juristischen Fakultät der Universität Ljubljana).

in Ablage kopieren
[48:1298]

Вratoš, Rajko (1986):

Korošec, Viktor (07.12.1899-16.11.1985): Zgodovinski časopis 40 (1986) 488-489 (Rajko Вratoš).

in Ablage kopieren