[47:1753]

van der Toorn, Karel (1985):

van der Toorn, Karel, Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia. A Comparative Study (Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van de rector magnificus dr. P. J. D. Drenth, hoogleraar in de faculteit der sociale wetenschappen, in het openbaar te verdedigen op donderdag 24 oktober 1985 te 15.30 uur in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105). viii-258 p. (253-258: Samenvatting), 9 pl. (copies of Kuyunjik texts). Assen/Maastricht 1985. Van Gorcum & Comp.

in Ablage kopieren