[42:404]

van Soldt, W. H. (1980):

van Soldt, W. H., MA and ḪUR in Kassite Texts: RA 74 (1980) 77-80 [sign-forms etc. favor reading magarrānu (not bagarrānu), šaḫumas (not šaḫubar), minzamur (not minzaḫar), ummatu].

in Ablage kopieren