[40:438]

Donbaz, Veysel (1976):

Donbaz, Veysel, Ninurta-tukulti-Aššur. Zamanına ait orta Asur idarî belgeleri (Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Dizi - Sa. 19). 41 p., 25 pl. Ankara 1976. Türk Tarih Kurumu Basımevi.

in Ablage kopieren