[31:965]

Özgüç, Nimet (1968) [Rezension]:

Özgüç, Nimet, Kaniş Karumu Ib katı mühürleri ve mühür baskıları [Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanish] (Türk Tarih Kurumu Yaymlarmdan, V. Seri, Sa. 25). Pp. vIII + 1-35 (Turkish) 37-74 (English), 40 Levhalar/Plates. Ankara 1968. Türk Tarih Kurumu Basımevi.[31:615]: — Rez.: Or 38 (1969) 596 (R. North); Syria 46 (1969) 138-140 (P. Amiti); cf. 31:615.

Querverweis: 31:615

in Ablage kopieren