[27:e:14]

Anonymus, A. (Hg.) (1964) [Rezension]:

Assiriologija i Egiptologija (Fs V. V. Struve) (1964): Or 34 (1965) 284 (K. Deller).

in Ablage kopieren