[27:c:190]

Vergote, J. (1965):

Vergote, J., De verhouding van het Egyptisch tot de Semietische talen / Le rapport de l’égyptien avec les langues sémitiques (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, Jaargang XXVII/4). 107 p., 26 tabelen [1-50 Vlaams; 71-106 français]. Brüssel 1965 [zu den ägyptischen und semitischen Nominalformen].

in Ablage kopieren