[24:c:104]

Özgüç, Tahsin and Аkоk, Mahmut (1958):

Özgüç, Tahsin - Аkоk, Mahmut, Horoztepe. Eski tunç devri mezarlığı ve iskân yeri / An Early Bronze Age Settlement and Cemetery (Türk Tarih Kurumu Yayinlarından, V. Ser. 18). IX-61 p., 120 fig., 19 pl. Ankara 1958. TTK Basımevi.

in Ablage kopieren