[23:a:46]

Goossens, G. (1960):

Goossens, G., Het ontstaan van het Assyrisch rijk (= Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang 22 [1960], nr. 3). 48 biz. Brüssel 1960. Paleis der Academiën.

in Ablage kopieren