[23:a:28]

Brongers, H. A. (1960):

Brongers, H. A., Oud-Oosters en Bijbels Recht. 208 p. Nijkerk 1960. Callenbach.

in Ablage kopieren