[23:a:19]

Beek, M. A. (1960):

Beek, M. A., Atlas van het Tweestromenland. Оverzieht over geschiedenis en beschaving van Mesopotamië van de steentijd tot de val van Babylon. 164 p., 311 fig., 22 cartes. Amsterdam-Вrussel 1960. Elsevier.

in Ablage kopieren