[18:a:70]

Weitemeyer, Mogens (1955):

Weitemeyer, Mogens, Babylonske og assyriske arkiver og biblioteker (Studier fra sprog- og oldtidsforskning 227). 104 p., 10 pl. København 1955. Branner og Korchs Forlag.

in Ablage kopieren