[16:a:41]

Haldar, A. (1952):

Haldar, A., Det babyloniska skapelse-eposet еnūmа eliš översattoch förklarat. 90 p., 6 pl. (= 22 fig.). Stockholm 1952. G. Gerbers Förlag.

in Ablage kopieren