[49:1991]

Zawadzki, Stefan (1987):

Zawadzki, Stefan, Errors in the Neo-Babylonian Business and Administrative Documents and Problems of Their Deletion: Orientalia Varsoviensia, 1: Papers on Asia Past and Present, ed. by Marek Mejor, Maciej Popko and Bogdan Składanek. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, 15-21.

in Ablage kopieren